Årsregnskab skaber overblik

Kreston CM tilbyder vores service til såvel store som mindre virksomheder i hele omegnen omkring København, Hørsholm og resten af Nordsjælland og kan både varetage udførelsen af virksomhedens regnskab helt og/eller delvist, alt efter hvad der ønskes.

​Uanset hvilken virksomhedstype, der er tale om, er et årsregnskab en vigtig del af årsafslutningen og det samlede regnskabsarbejde gennem hele arbejdsåret. Derudover skaber det endelige resultat et overblik over virksomhedens økonomiske udfordringer og fordele, ligesom det giver en indsigt i hvilken retning virksomheden udvikler sig i.

Kvalitetssikkert årsregnskab

I tæt samarbejde med vores kunder, assisterer vi med udarbejdelsen af virksomhedens årsregnskab. Med kompetente fagfolk på sagen, kan vi være behjælpelige med at skabe synergieffekter og samtidig sørge for, at de nødvendige dispositioner for en optimering af driftsregnskabet bliver foretaget.

​Gennem optimale, holdbare og pålidelige løsninger, skaber vi den nødvendige tryghed for, at årsregnskabet er udført korrekt og i overensstemmelse med de lovmæssige krav, samtidig med at vores kunder kan gå et nyt og positivt arbejdsår i møde.

Hvad er et årsregnskab?

Alle danske virksomheder er omfattet af Årsregnskabsloven og de skal derfor som minimum udarbejde et årsregnskab, der redegør for samtlige økonomiske aktiviteter, som virksomheden har haft i årets løb. Det indeholder for det meste som minimum balancen, en ledelsespåtegning, resultatopgørelsen og regnskabspraksis.

 

Et årsregnskab har som udgangspunkt to funktioner:

  • At vise hvordan virksomhedens midler er blevet brugt i årets løb.
  • At vise virksomhedens nuværende økonomiske status.

Årsregnskabet kan derfor give et godt og præcist overblik over virksomhedens overskud eller underskud, hvilket giver interessanter muligheden for at se hele virksomhedens udvikling i helt nøjagtige og konkrete tal.

 

​Årsregnskabets allervigtigste formål, er at måle værdier, så det er muligt at sammenligne tal på tværs af forskellige virksomheder.

Perioden mellem hver opgørelse af årsregnskaber i en virksomhed, går som regel fra 1/1 til 31/12, men det kan også sagtens være fra 1/7 til 30/6. Denne periode kaldes et regnskabsår. Årsregnskabet kaldes også for helårsregnskab for at specificere hvilken regnskabsperiode, der er tale om.

 

Kontakt os

Hvad skal man bruge?

Måden hvorpå man skal udarbejde årsregnskabet for ens virksomhed, afhænger i høj grad af hvilken form for virksomhed man har, da hver enkelt virksomhedsform er inddelt i flere forskellige regnskabsklasser. Til hver klasse hører forskellige krav til årsregnskabet og der skelnes mellem regnskabsklasser fra A til D.

Vil du vide mere?

Hos Kreston CM står vi altid klar til at rådgive og vejlede. Kontakt os gerne på telefon 33 73 46 00 for yderligere information omkring årsregnskab og assistance hertil. Vi tilbyder et uforpligtende møde hvor vi sammen gennemgår opgaven og vi giver fast tilbud på udførelsen.

Vi glæder os til at høre fra jer.